Senda da Ribeira 20/04/2015 - Club Montaña O Caxado